Ominaisuudet

Korrelaatiomatriisi


Osakeportfolion hajauttamisen edut ovat ilmiselvät - portofolion tuotto pysyy samana riskin laskiessa. Mutta miten tällainen portfolio rakennetaan? Ensimmäinen askel on analysoida osakekandidaattien keksinäiset historialliset korrelaatiot. Beetraderin avulla voit analysoida useiden osakkeiden korrelaation Korrelaatiomatriisissa.

Osakeportfolion korrelaatio

Lisätäänkö Apple, Microsoft vai sittenkin General Motors? Korrelaatiomatriisi auttaa löytämään vastauksen.

Kokeile beeTraderia ilmaiseksi

Ilmainen kokeilu
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate. In addition, this site installs Google Analytics in version 4 (GA4) with anonymous data transmission via proxy. By giving your consent, the data will be sent anonymously, thus protecting your privacy.